Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

 

Darllen llai
Darllen mwy

gweithgareddau plant

Mae Casnewydd Fyw yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau hwyliog ar gyfer plant o bob oedran gan gynnwys sesiynau wythnosol Hwyl i Blant Bach a sesiynau Beicio i Blant ar y penwythnos a Gwersyll Chwaraeon a Chelf yn ystod gwyliau’r ysgol. 

Newyddion a Digwyddiadau

19/11/2020

Tîm Datblygu Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Casnewydd Fyw yn helpu i gadw ysgolion yn actif

Darllen mwy
06/11/2020

Mae’n Amser Dychwelyd i Casnewydd Fyw

Darllen mwy
05/11/2020

Rhaglen Beicio Cynhwysol i'w Lansio yng Nghasnewydd

Darllen mwy