Dewch i mewn i’r pwll gyda Chasnewydd Fyw

Mae rhywbeth i bawb yng Nghasnewydd Fyw, p'un a ydych am gael gwersi nofio, dosbarthiadau ffitrwydd yn y dŵr neu ddim ond cael hwyl yn y dŵr. 

Mae ein tri phwll a’n pwll addysgu yn cynnigi nofwyr proffesiynol a hamddenol, dysgwyr a theuluoedd y cyfle i fod yn actif ac i aros yn iach.

 

Wrth nofio yn un o byllau Casnewydd Fyw, bydd angen i chi ddilyn ein canllawiau diogelwch a chymarebau plant i oedolion; gellir gweld y rhain yma.

 

Speedo logo.jpg

Mae gogls Speedo, offer nofio a chymhorthion nofio eraill ar gael gan y dderbynfa yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol, Canolfan Casnewydd a’r Ganolfan Byw’n Actif.

Newyddion a Digwyddiadau

06/11/2020

Mae’n Amser Dychwelyd i Casnewydd Fyw

Darllen mwy
22/10/2020

Chyhoeddi’r Cyfnod Atal

Darllen mwy
30/09/2020

Cyllid i Gasnewydd Fyw er mwyn Cefnogi Gwasanaethau Hamdden yng Nghasnewydd

Darllen mwy

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth