Mae dysgu sut i nofio yn sgìl bywyd allweddol i unrhyw blentyn! 

Rydym yn cynnig rhaglen Dysgu Nofio Nofio Cymru sy'n addysgu'r sgiliau a'r technegau i blant aros yn ddiogel o amgylch dŵr a mwynhau manteision iechyd gweithgareddau yn y dŵr.

Cwestiynau Cyffredin Gwersi Nofio

Empty Image Block.

Swigod

Mae Swigod yn gyflwyniad i’r amgylchedd dŵr gyda chefnogaeth lawn i fabanod a phlant ifanc sydd yng nghwmni oedolyn, wedi’i anelu’n benodol at blant 0-3 blwydd oed.  

 

Sblash

Mae Sblash yn annog plant ifanc i ddod yn fwyfwy annibynnol, ac i ddarganfod yr amgylchedd dŵr dan gyfarwyddyd, er mwyn datblygu eu hyder yn y dŵr. Mae wedi’i anelu at blant 3+ oed.  

 

Academïau  

Mae Academïau Casnewydd Fyw yn cynnig cyfle i blant ddatblygu eu techneg nofio a'u sgiliau yn raddol mewn amgylchedd sy’n hwyl a braf. 

Academïau 1 – 6

Yn dilyn Rhaglen Dysgu Nofio Nofio Cymru, mae ein hacademïau yn canolbwyntio ar ddatblygu pob un o'r pedair techneg strôc nofio mae eu hangen i symud ymlaen i amrywiaeth o weithgareddau dŵr. 

 

Academïau 7 ac 8

Canolbwyntio ar dechneg a sgiliau nofio uwch ac amrywiol.

Mae Academïau 7 ac 8 yn rhan o Glwb Nofio a Pholo Dinas Casnewydd, sy'n rhoi cyfle i nofwyr hyfforddi ar lefel gystadleuol neu ddysgu sgiliau dŵr arbenigol.

Mae angen Aelodaeth Flynyddol gyda Nofio Cymru ar nofwyr sydd am gystadlu, am ragor o wybodaeth ewch i swimwales.org

 

Mwy o wybodaeth

Gwersi Nofio Iau 

Rydyn ni'n cynnig gwersi nofio i blant ychydig yn hŷn sydd am gychwyn eu taith Dysgu Nofio . Bydd gwersi'n canolbwyntio ar sgiliau a datblygiad yn ogystal â diogelwch dŵr gan alluogi plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y dŵr. 
 

Home Portal

Rheolwch wersi eich plentyn ar-lein gyda Home Portal. Y cyfan sydd angen ei wneud yw mewngofnodi a thracio cynnydd eich plentyn yn erbyn y meini prawf a bennwyd ar gyfer ei gyfnod  cyfredol yn y gwersi nofio. Gallwch hefyd symud eich plentyn i ddosbarth gwahanol ar ôl iddo basio ei gyfnod penodol. 

I gofrestru gyda Home Portal, bydd angen y canlynol arnoch:

  • Cerdyn adnabod eich plentyn sydd ar gerdyn nofio eich plentyn. Neu, cysylltwch â ni ar 01633 656757 neu e-bostiwch  enquiries@newportlive.co.uk
  • Dyddiad geni eich plentyn
  • Naill ai cyfeiriad e-bost neu god post sy'n cyfateb i'r un a gofnodwyd yn ein cronfa ddata
  • Ewch i newportlive.leisurecloud.net/Homeportal
  • Yna, bydd gennych yr opsiwn i gofrestru pob plentyn sy'n defnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
  • Anfonir e-bost actifadu ac ar ôl ei dderbyn gallwch actifadu eich cyfrif trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gwersi nofio 1 i 1

Cynigir gwersi nofio 1 i 1 ym mhob un o'r pedwar pwll ac maent yn ddelfrydol os oes angen cyfarwyddyd nofio ychwanegol ar eich plentyn i ategu ei wersi presennol neu fel dewis arall i’r rhaglen gwersi nofio wythnosol.

 

Mwy o wybodaeth

Gwersi Nofio i Blant ag Anghenion Ychwanegol

Rydym hefyd yn cynnig gwersi i’r plant hynny sydd ag anghenion penodol.
 

 

Ymholi nawr

Gwersi Nofio Cymraeg

Rydym hefyd yn cynnig gwersi nofio a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Ymholi nawr

Cwestiynau Cyffredin Dysgu Nofio Cymru

Dewch o hyd i atebion i'n cwestiynau mwyaf cyffredin am fframwaith Dysgu Nofio Cymru.

Mwy o wybodaeth

Aelodaeth Misol ar gyfer Gwersi Nofio

Mae’r Aelodaeth Misol ar gyfer Gwersi Nofio ar gael am £20 y mis. I gofrestru ar gyfer yr aelodaeth Debyd Uniongyrchol ffoniwch 01633 656757 neu ewch i’r dderbynfa.

Cysylltu â ni