Chwaraeon, celfyddydau a lles cymunedo

Rydym yn gwybod bod cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gweithgareddau celfyddydol yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl, felly mae ein timau yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth drwy gydlynu prosiectau ar gyfer ysgolion, teuluoedd, clybiau chwaraeon a grwpiau eraill ar draws y ddinas a thu hwnt. 

Mae’r Adran Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnwys dros 30 o staff sy'n derbyn grantiau a chontract allanol i gynnal prosiectau, rhaglenni ac ymyriadau cynnar drwy'r themâu Datblygu Chwaraeon, Dyfodol Cadarnhaol, Iechyd a Lles, Addysg Amgen a Cynhwysiant a Chydraddoldeb.

Mae ein tîm Datblygu'r Celfyddydau yn gweithio mewn ysgolion a chymunedau sydd â llawer o brosiectau a grwpiau 3ydd sector, gan roi cyfleoedd yn Theatr Glan yr Afon yn ogystal ag ar draws Dinas Casnewydd.

Newyddion a Digwyddiadau Cymunedol

19/11/2020

Tîm Datblygu Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Casnewydd Fyw yn helpu i gadw ysgolion yn actif

Darllen mwy
06/11/2020

Mae’n Amser Dychwelyd i Casnewydd Fyw

Darllen mwy
06/11/2020

Casnewydd Fyw yn ymuno a Phartneriaid Gwent i ymrwymo i’r Siartr Teithio Iach

Darllen mwy