Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, mae'r lleoliad hwn bellach wedi cau ac ni fydd yn agored i'r cyhoedd nes ei fod yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

oriel glan yr afon

Mae Oriel Glan yr Afon yn cynnal sbectrwm eang o arddangosfeydd celfyddydol amrywiol a chyffrous drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn falch i gynnal arddangosfeydd gan artistiaid proffesiynol a datblygol, cerflunwyr, grwpiau cymunedol, ac ysgolion. 


O ffotograffiaeth i ffilm, tecstiliau i graffeg, celfyddyd gain i gelfyddyd perfformio, mae'r oriel yn llwyfan perffaith i arddangos gwaith i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod i Lan yr Afon bob wythnos.
 

Stack of blue, red and cream coloured patterned blankets.jpg

Vision Arts

1 - 30 Medi
Arddangosfa grŵp gan artistiaid o Gasnewydd gyda Celfyddydau Gweledigaeth. Mae'r casgliad yn dangos ymagwedd amrywiol a bywiog at y celfyddydau gweledol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn ein horiel e-bostiwch sally-anne.evans@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757.